3 de marzo de 2021 3/3/21

El conveni entre el Ministeri de Medi Ambient i ACUAMED per finalitzar les obres de la Gallinera, amb la presa, continua en vigor

El conveni entre el Ministeri de Medi Ambient i ACUAMED per finalitzar les obres de la Gallinera, amb la presa, continua en vigor - (foto 1)
  • Així li ho va confirmar el nou Director General d'ACUAMED als representants de l'Ajuntament d'Oliva en una reunió celebrada ahir a Madrid.

En les pròximes setmanes, ACUAMED procedirà a la resolució contractual amb l'adjudicatària actual de les obres, per poder redactar i aprovar el projecte final i licitar les obres de finalització, moment en el qual el Ministeri haurà de prendre un decisió definitiva sobre la presa.

Una representació de l'Ajuntament d'Oliva formada per l'alcalde, David González, el primer tintent d'alcalde, Blai Peiró, i el tècnic municipal Juan Ramón Porta, es va reunir ahir a Madrid amb una representació de l'empresa pública ACUAMED, formada pel seu Director General, Francisco J. Baratech, el Director d'Explotació, Fermín López, i el Gerent Territorial de les conques del Xúquer, A. Àlvar Alcaraz.

ACUAMED és l'empresa pública encarregada de dur a terme el projecte de laminació i millora del drenatge de la rambla de la Gallinera, per ordre del Consell de Ministres. Aquestes s'enmarquen en el Pla Director de Defensa contra Avingudes de la comarca de la Safor, estan incloses dintre del programa A.G.U.A. i es van aprovar pel Real Decreto-Ley 2/2004 com a actuació urgent.

En l'actualitat, des de fa quasi 6 anys, i llevat de xicotetes actuacions puntuals, les obres estan paralitzades a falta que el Ministeri prenga una decisió sobre el tipus de presa que s'ha de construir per a laminar les avingudes d'aigua. En el projecte original es preveu una presa de gravetat, però els tècnics de la comissió de preses del Ministeri tenen dubtes seriosos que el terreny sobre el que s'assentaria siga suficientment consistent, és per això que també s'està valorant la construcció d'una presa de tipus arc, amb pressió als laterals, o fins i tot l'eliminació de la presa.

Des de la paralizació de les obres, l'Ajuntament d'Oliva ve exigint sistemàticament que s'acaben les obres i que es contruïsca la presa, ja que la capacitat de tot el sistema de canalitzacions està calculada amb l'existència d'una presa que lamine les fortes avingudes, i desbordaments no desitjats en la part baixa de la desembocadura.

En la reunió que va tindre lloc ahir a Madrid, el Director General va transmetre als representants de l'Ajuntament la voluntat d'ACUAMED de finalitzar les obres de la Gallinera íntegrament, amb la presa inclosa, ja que així ho tenen establert en el conveni a través del qual el Ministeri de Medi Ambient els va encomanar la consecució del projecte. Per tant, està en vigor i hi ha obligació legal d'executar-lo.

Per finalitzar les obres, prèviament s'ha de resoldre el contracte que ACUAMED va adjudicar en el seu dia a TORRESCÁMARA - SOGEOSA, ja que aquesta última així ho ha sol·licitat, i no cap altra opció perquè el modificat de projecte previst superarà el 10% del contracte. El Director General s'ha compromés a dur a terme la resolució contractual en les pròximes setmanes, en tot cas, no més tard del proper consell d'administració que es celebrarà en el mes d'abril.

Pel que fa a la consignació pressupostària, qüestió essencial, ACUAMED disposa de la reserva pressupostària per finalitzar el projecte, amb el pressupost inicial, presa inclosa. Ara bé, si tal com és previsible, el projecte final requerirà d'un augment, aquest s'hauria d'aprovar pel Consell de Ministres i s'hauria de signar una nou conveni.

Altre aspecte que es va tractar en la reunió va ser el de la cura i el manteniment de les canalitzacions, que correspon a ACUAMED mentre l'obra no siga acabada i entregada a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Els representants municipals han entregat un dossier extens amb imatges i informes dels serveis tècnics municipals i han exigit un manteniment com cal.

Des de la direcció general s'ha informat que es treballa per contractar el dit manteniment, això sí, una vegada es resolga el contracte actual de les obres, ja que abans és impossible legalment.

Els representants municipals que han assistit a la reunió han valorat amb molta cautela el resultat de la reunió, atesos els incompliments constants que s'estan produint tant per part del Ministeri com d'ACUAMED, pel que fa als terminis anunciats. A més a més, s'intensificaran les gestions polítiques per exigir al Ministeri que prenga una decisió sobre el tipus de presa a construir i es desbloquege així el projecte.

Subir