4 de marzo de 2021 4/3/21

L’Ajuntament de Manises posa en marxa una borsa de treball de caràcter social

  Hui comença el termini d’inscripció per presentar les instàncies amb la finalitat de poder formar part de la borsa de treball de caràcter social de la ciutat de Manises. Les persones interessades podran presentar tota la documentació per registre d’entrada a l’Ajuntament de Manies des de hui i fins al dia 17 de maig de 2016.

  Aquesta borsa de treball social es va aprovar al plenari de l’Ajuntament de Manises del mes d’abril amb els vots a favor dels grups municipals APM-Compromís, PSOE, Sí Se Puede, EU i Ciudadanos i amb l’abstenció, en un tema de vital importància per a moltes famílies de la ciutat de Manises, del Partit Popular.

  Segons paraules del regidor d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, «esperem poder realitzar més propostes d’aquest tipus per ajudar els manisers i maniseres que pitjor ho estan passant i em sembla surrealista que el Partit Popular de Manises no recolze la creació de llocs de treball».

  L’objectiu d’aquesta iniciativa de caràcter social és fer efectives les diferents contractacions laborals de personal amb caràcter permanent amb la finalitat de cobrir les necessitats pròpies i urgents dins de l’activitat de l’Ajuntament de Manises.

  A més, la finalitat principal és l’execució d’obres o prestació de serveis amb autonomia pròpia oferint al mateix temps, cobertura a les famílies en situació socioeconòmica greu a través de la formalització de contractes de treball temporal amb una durada màxima de tres mesos, baix la modalitat “d’obra o servei determinat”.

  Entre els llocs de treball cal destacar, d’una banda, oficials de paleta, fusteria, lampisteria, electricitat, operaris i oficials subalterns. D’altra banda, podran ser contractades també persones per a dur a terme tasques de conserges d’edificis públics i operaris d’instal•lacions esportives.

  La valoració de sol•licituds es realitzarà tenint en compte criteris com l’experiència i els coneixements professionals, la situació socioeconòmica i, per últim, les persones interessades hauran d’enfrontar-se a una entrevista personal.

  Subir