elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

EU denuncia que els treballs de col·laboració social són treballs encoberts

    Herminia Montins, regidora del grup municipal d’EU, ha denunciat que alguns dels treballs de col·laboració social als que obliga l’Ordenança de Serveis Socials que va aprovar el govern del PP de la Vall, són treballs encoberts, perquè són tasques que han de ser cobertes per persones contractades per part de l’Ajuntament.

    La regidora d’esquerres ha afirmat que “el PP de Clavell i Sánchez va aprovar en solitari, ara fa més d’un any, una Ordenança de Serveis Socials en què es posa com a requisit per a les persones i les famílies que tenen necessitats i que demanen una ajuda econòmica d’urgència, l’obligatorietat de realitzar unes hores en treballs de col·laboració social. En alguns d’estos casos, s’arriben a fer tasques que són rutinàries i necessàries per al funcionament quotidià dels serveis que gestiona el consistori i que per tant, s’han de cobrir eixes necessitats amb la contractació de persones per a fer eixes tasques rutinàries”.

    “El govern municipal del PP està aprofitant-se de la necessitat de les persones i les famílies que estan en pitjor situació econòmica en estos moments de crisi, obligant-les a fer treballs per a rebre una ajuda econòmica essencial per al sosteniment de la seua vida diària. Esquerra Unida ens vam oposar des del primer moment a la modificació de l’Ordenança que regula les condicions en què es poden rebre les ajuden econòmiques de Serveis Socials, perquè considerem que les ajudes econòmiques són un dret reconegut a la Constitució Espanyola i no s’han de lligar de forma obligatòria a la realització d’un treball determinat. El Grup Municipal d’EU vam proposar en aquell moment que es posara com a optatiu que les persones beneficiàries de les ajudes socials pugueren fer tasques en favor de la comunitat de forma voluntària, però el PP, com sol ser habitual, es va negar”.

    “Des d’EU continuem reivindicant que moltes d’estes tasques, que són habituals i necessàries per al bon funcionament dels serveis municipals, siguen fetes per persones que tinguen un contrat de treball per part de l’Ajuntament, encara que siga per unes hores setmanals, perquè així estes persones cotitzarien i tindrien unes condicions laborals dignes, i no com passa des de l’aprovació de l’Ordenança de Serveis Socials, que és una tapadora per a tindre treballadors i treballadores molt barates i sense unes mínimes condicions”.

    Subir