1 de marzo de 2021 1/3/21

Justícia licita el contracte de vigilància i seguretat en les seus judicials de la Comunitat Valenciana

  La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha licitat el contracte de vigilància i seguretat en els edificis i locals dels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu que una nova empresa adjudicatària substituïsca al més prompte possible a l'empresa CECA Seguridad, SL davant els reiterats impagaments de les nòmines a més de 80 vigilants jurats d'aquesta empresa.

  El secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Ferran Puchades, ha afirmat que la licitació respon a la necessitat de garantir les condicions de seguretat de les seus judicials de la Comunitat Valenciana i, al mateix temps, assegurar que l'empresa adjudicatària compleix amb regularitat amb totes les obligacions laborals amb el personal contractat.

  Puchades ha explicat que la Conselleria ha donat suport a les reivindicacions dels treballadors en les successives reunions amb el comitè d'empresa de CECA Seguridad, SL i ha recordat que aquesta empresa ha incorregut en una reiterada reducció del nombre de vigilants que hauria de prestar el servei, amb el consegüent risc per als edificis i instal·lacions i, en especial, per als usuaris i persones que treballen en ells.

  Al mateix temps, Puchades ha indicat que des de la Conselleria de Justícia es va remetre un requeriment a l'empresa CECA Seguridad, SL, com a adjudicatària d'un contracte públic, per a recordar-li que està obligada a complir les disposicions vigents en matèria de Seguretat Social i de Seguretat i Salut en el Treball, per la qual cosa "podrà considerar-se com a causa específica de resolució contractual l'incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social del contractista amb els seus treballadors".

  El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha publicat en l'edició de hui el plec de prescripcions tècniques per a la prestació del citat servei de vigilància i seguretat.

  Subir