19 de febrero de 2020 19/2/20

El 45% de la joventut valenciana està en situació de pobresa

El 45% de la joventut valenciana està en situació de pobresa - (foto 1)

    Dins del cicle promogut per l’Institut Valencià de la Joventut en La Nau, sota el títol ‘Generació Jove’, per conèixer informes i estudis en matèria de joventut, ahir va tindre la presentació, per part de David Latorre, de l’Observatori d’Emancipació Juvenil del Consejo de la Juventud de España, un estudi ‘referent en el seu camp, ja que a nivell estatal no hi ha cap altre institució ni organisme que analitze la situació de la joventut pel que fa a l’accés al treball de qualitat o a la vivenda en condicions dignes’.

    L’informe, que es publica trimestralment, posa de relleu les dades catastròfiques en termes d’ocupació i emancipació de les persones joves. ‘Només 2 de cada 10 persones joves estan emancipades’, una dada que té darrere vàries causes, com ara que ‘la precarietat i la temporalitat siguen dos notes característiques del mercat de treball pel que fa a la joventut. El 53,6% dels joves assalariats tenen contractes temporals, i els 53.1% desenvolupen feines que requereixen una menor qualificació que la que tenen’, va afirmar Latorre exposant els resultats de l’informe. Però, si hi ha una greu conseqüència de tota aquesta situació, és la que respecta a la pobresa. ‘La taxa de pobresa de la població jove valenciana és del 45%’, i es destaca, a més, que el 35% dels joves amb treball és pobre, es a dir, ‘que es pot tindre un treball remunerat i encara així continuar sent pobre’.

    Aquesta és una situació que hipoteca el futur de la joventut i que posa en risc no només el desenvolupament personal i social de tota una generació, sinó també el futur, en termes econòmics i de sostenibilitat, de tota la societat. Però, sobretot, aquesta és una situació que es pot revertir, amb unes polítiques públiques que aposten clarament per facilitar l’accés de la joventut a una ocupació de qualitat i a un habitatge assumible, i així garantir la seua emancipació.

     

    Subir