28 de febrero de 2021 28/2/21

L'Ajuntament de Gandia publica els pagaments de factures durant el mes de setembre

  El govern de Gandia ha publicat per segon mes consecutiu el desglossament de totes les factures que des del consistori s'han abonat a proveïdors durant el mes de setembre.

  Cal destacar, que moltes d'aquestes factures es corresponen a petits proveïdors que encara no havien cobrat els serveis prestats durant l'anterior legislatura.

  En concret, s'han abonat un total de 546 factures per un import total d'1.528.419,33 €.

  Destaquen entre els pagaments els prop de 300.000 € del contracte de neteja i recollida del fem, els 185.452,78 € de subministrament elèctric per als edificis i dependències municipals o els 45.666,67 € del servei de l'Urbanet.

  A més, i en compliment de la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, l’Ajuntament de Gandia s'ha adherit a la plataforma FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques, que permet als proveïdors presentar les seues factures en format electrònic per tal d’accelerar els processos de pagament.

  Subir