29 de enero de 2020 29/1/20

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Gandia acorda la personació en dues causes judicials

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Gandia acorda la personació en dues causes judicials - (foto 1)

  El portaveu del govern, Jose Manuel Prieto i la vice alcaldessa, Lorena Milvaques, han comparegut davant els mitjans de comunicació per informar de diversos temes d'actualitat abordats durant la Junta de Govern celebrada aquest dilluns.

  El principal tema tractat ha estat la personació en les diligències prèvies que se segueixen en el Jutjat d'Instrucció número 3 en dues causes.

  D'una banda, es tracta de les diligències prèvies 3589/2014, per presumpte delicte contra l'Administració Pública, en relació amb el procediment de licitació per a la prestació dels serveis públics de comunicació audiovisual televisiva al municipi de Gandia del que pogués resultar un greu perjudici per als interessos municipals. "Estem parlant d'una quantitat xifrada pel jutjat d'almenys 6.777.000 € en què pot xifrar el possible perjudici a la hisenda municipal, sent això una justificació suficient perquè ens personem com a Ajuntament. Entenem que es va actuar de manera molt irresponsable amb els diners de tota la gent" va afirmar Jose Manuel Prieto.

  El segon procediment on es personarà el consistori, investiga la concessió irregular per part de l'Ajuntament de Gandia, d'un préstec o operació de tresoreria a l'empresa pública municipal IPG SA, per import de 3.500.000 €, "una altra operació de la qual pogués resultar un greu perjudici als interessos municipals" ha indicat el portaveu.

  En tots dos casos l'actual govern es presenta "no per posar en marxa una persecució com pretén fer-nos creure el PP de la ciutat, sinó perquè està previst en la llei reguladora de les Bases de Règim Local i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret” va declarar Prieto, que ha citat textualment que la llei imposa que "les entitats locals tenen l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets (sic). És per tant, la nostra obligació defensar els interessos de la ciutadania i per això actuem, perquè en cas contrari estaríem incorrent en un delicte per mirar cap a un altre costat" va finalitzar el portaveu.

  Subir