2 de marzo de 2021 2/3/21

Educació enllesteix els detalls per adherir-se a la Xarxa llibres de la Generalitat

  L’Ajuntament de Gandia té la voluntat malgrat la situació econòmica tan crítica de la ciutat, d’adherir-se al programa Xarxa Llibres de La Generalitat Valenciana, la primera fase cap a la gratuïtat de llibres de text. De fet, en breu s’aprovarà l’acord en Junta de Govern Local.

  Des de l’àrea de Polítiques Educatives de l’Ajuntament de Gandia informen que estan realitzant des de fa temps les corresponents gestions externes i internes per tal que la iniciativa Xarxa Llibres es puga dur a terme a la nostra ciutat de la forma més efectiva i eficient possible.

  A tal efecte, han elaborat un protocol d’actuació, creant un equip de treball amb tècnics de la corporació i han preparat diferents materials (impresos i digitals)

  Així, quan s’aprove l’entrada de Gandia en la Xarxa llibres es facilitarà als centres i a les AMPA:

  - Guió del funcionament que van a dur a terme respecte el programa Xarxa Llibres Gandia. Així com instruccions per poder-se coordinar de manera adequada.

  - Models de sol·licituds per als pares/mares o tutors.

  - Correu electrònic xarxa.llibres@gandia.org de contacte.

  - Telèfon de contacte per dubtes i incidències per a les AMPA i equips directius dels centres.

  - Telèfon de contacte del coordinador del programa a Gandia.

  Xarxa Llibres de la Generalitat

  Xarxa Llibres és el programa de la Generalitat, la Diputació i els Ajuntaments, a través del qual s'abonarà l'import de llibres escolars. La regidora, Laura Morant, recorda que per la compra de llibres de text, cada xiquet/a podrà rebre fins a 200 euros. Si la despesa en la compra ha resultat inferior, se li reintegrarà com a màxim la despesa efectuada. De moment, cal guardar les factures o els justificants de compra originals.

  Abans de l'acabament de l'any 2015, els ajuntaments realitzaran la primera fase de la devolució, corresponent a l'abonament d'un màxim de 100 euros per cada xiquet/a. Si la despesa efectuada en la compra és inferior als 100 euros, s'abonarà la quantitat exacta de la despesa real.

  Al final del curs escolar, els centres educatius rebran els llibres objecte de la primera part de l'ajuda. Es verificarà el bon estat dels mateixos.

  Aquells que retornen els llibres en condicions òptimes perquè formen part del banc de llibres públic que començarà a funcionar el pròxim curs, l'ajuntament abonarà, si és el cas, la resta de la despesa realitzada que supere els 100 euros que ja s'han percebut en la primera fase. En la segona fase, l'abonament no podrà ser superior als 100 euros.

  Subir