elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Educació proposa que les eleccions als Consells Escolars se celebren simultàniament a tots els centres cada dos anys

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport presentarà el pròxim dijous davant diferents meses de negociació el projecte de decret pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics. La previsió és que el decret es faça efectiu en 2017 i que comporte que les eleccions als consells escolars de centres se celebren cada dos anys i de manera simultàniament a tots els centres educatius.

  Fins ara els consells eren elegits per a quatre anys i renovaven la meitat dels seus membres cada dos a partir de la seua constitució, de manera que uns 1.800 centres celebraven eleccions en anys imparells i uns 200 en anys parells. A les eleccions participa el professorat, l'alumnat, el personal dels centres (personal administratiu, de servicis i d'atenció educativa complementària) i les famílies.

  El director general de Política Educativa, Jaume Fullana ha explicat que "la nova proposta de decret té com a objectiu harmonitzar totes les eleccions de centres, acabant amb la confusió que comporta les diferents convocatòries. Això ens permetrà, a més d'estalviar recursos, fomentar la participació de la comunitat educativa, però especialment de les famílies perquè cal deixar ben clar que eduquem entre tots i, per tant, necessitem la seua participació, la seua implicació, per reconstruir l'educació valenciana".

  El text que es presentarà a les diferents meses recull altres novetats per fomentar la participació, com ara la inclusió d'una planificació horària per al dia de les eleccions per tal que tot l'alumnat puga exercir el seu dret a votar. L'ordre també facilita la participació del professorat i de la resta de personal, ja que possibilita el vot no presencial, important, per exemple, en el cas de malaltia. Així mateix, també es fomenta la participació al personal d'atenció educativa complementària.

  A més, la proposta de la Conselleria regula el procés per a centres públics i concertats, aclareix el paper de cada sector de la comunitat educativa i concreta algunes dades relatives a l'elecció dels membres de la junta electoral de cada centre, termini d'admissió de candidatures o la impressió de paperetes, a més de fer servir un llenguatge més inclusiu.

  Nova regulació de les ajudes dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions

  A les meses de negociació, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de també ha presentat el projecte d'ordre que defineix les bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions.

  La principal novetat té a veure amb la concessió d'ajudes a les associacions i federacions d'alumnat que es realitzarà per concurrència competitiva. A més, la proposta simplifica el procés administratiu per a convocar les ajudes.

  Subir