elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Educació consensua amb els sindicats de l'ensenyament l'oferta de places d'oposició per especialitats

  • Es tracta de la major oferta pública d'ocupació de l'ensenyament valencià des de l'any 2010 i són un total de 1.150 places lliures distribuïdes en 64 especialitats

Després del procés de negociació amb els representants dels sindicats, la proposta final és cobrir 1.150 places lliures, la majoria de les quals es convocaran per a juny de 2016 i la resta se sumaran a la convocatòria que la conselleria faça per a juny de 2017.

PLACES LLIURES OFERTADES PER A LA CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS DE JUNY DE 2016

Pel que fa a les especialitats, s'ofertaran 482 places lliures de mestres: 120 d'Educació Infantil, 147 d'Educació Primària, 80 d'Anglés, 25 d'Audició i Llenguatge, 60 de Pedagogia Terapèutica, 25 d'Educació Física i 25 de Música.

Quant a Secundària, es contemplen 400 places: 65 de Llengua Castellana, 65 de Geografia i Història, 45 d'Orientació Educativa, 40 de Matemàtiques, 25 de Física i Química, 30 d'Anglés, 40 d'Educació Física, 10 d'Economia, 10 d'Administració d'empreses, 10 de Biologia i Geologia, 20 d'Intervenció Sociocomunitària, 10 d'Hostaleria i Turisme, 10 de Processos de Diagnòstic Clínic, 10 de Processos Sanitaris i 10 de Formació i Orientació Laboral.

Les 65 places proposades per a professors tècnics d'FP es reparteixen en 20 d'Operacions i Equips de Producció Agrària, 5 de Processos de Diagnòstic Clínic, 10 de Processos de Gestió Administrativa, 10 de Serveis a la Comunitat, 10 de Sistemes i Aplicacions Informàtiques i 10 de Procediments sanitaris.

La proposta també preveu 50 places de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes repartides en 25 de l'especialitat d'Anglés, 5 de la de Valencià, 10 de Francés, 10 d'Italià i 5 d'Espanyol per a Estrangers.

Per a Música i Arts Escèniques es preveuen 30 places: 20 de l'especialitat de Piano, 7 de Llenguatge Musical, i 3 de Dansa Contemporània.

Quant a les places de Catedràtics de Música i Arts Escèniques, es contemplen 38 places i 6 places més acumulades de la convocatòria de 2015, en total 44. Són 2 places de Cant, 1 plaça de Pedagogia nova i 2 més de 2015, 5 places de Musicologia, 5 places de Composició i 1 més de 2015, 3 de Tecnologia Musical, 1 d'Història de la Música i 2 més de 2015, 2 de Música de Cambra i una més de 2015, 3 de Llengua Anglesa, 2 de Violí, 2 de Violoncel, 2 d'Anàlisi i Prac. Dansa, 2 d'Història de la Dansa, 2 de Ciències de la Salut de la Dansa, 2 de Dansa Clàssica, 2 de Dansa Contemporània i 2 de Dansa Espanyola.

A més es convoque 4 places més acumulades de la convocatòria de 2015 que corresponen cadascuna a les següents especialitats: Escenificació Aplicada a la Dansa, Piano, Guitarra i Direcció d'Orquestra.

460 PLACES DE PROMOCIÓ INTERNA A PART

La promoció interna està configurada per 25 places d'Inspecció, així com 120 places de Secundària repartides en les següents especialitats: 20 de Llengua Castellana, 20 de Geografia i Història, 20 de Matemàtiques, 10 de Física i Química, 20 d'Anglés i 30 d'Orientació Educativa.

A més, es convoquen 299 places d'Accés a Càtedra de Secundària i Escoles Oficials d'Idiomes que es distribuiran proporcionalment en funció de les diferents especialitats.

Finalment, es convoquen 16 places de Catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny: 2 de Dibuix Artístic, 1 de Dibuix Tècnic, 1 de Disseny d'Interiors, 1 de Disseny de Moda, 1 de Disseny de Producte, 2 de Disseny Gràfic, 1 de Fotografia, 1 d'Història de l'Art, 1 de Material i Tecnologia: ceràmica i vidre, 1 de Material i Tecnologia: Disseny, 1 de Mitjans Audiovisuals, 1 de Mitjans Informàtics, 1 d'Organització Industrial i Legislació i 1 plaça de Volum.

PLACES LLIURES OFERTADES QUE SE SUMARAN A LA CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS DE JUNY DE 2017

Hi ha quatre especialitats de professorat tècnic de Formació Professional en què els aspirants actualment encara no poden accedir a una certificació oficial per problemes derivats de l'aplicació de la normativa vigent i, per tant, es reservaran les places per ofertar-les en la convocatòria de 2017. Aquestes especialitats són Cuina i pastisseria (10 places), Manteniment de vehicles (15 places), Mecanitzat i Manteniment de Màquines (10 places) i Perruqueria (10 places).

Finalment, les especialitats de professorat d'Arts Plàstiques i Disseny correspon a un total de 40 places que s'han ajornat al pròxim any a proposta dels tres sindicats de l'ensenyament presents a la Mesa Sectorial. Aquestes places es corresponen a: 7 de Dibuix Artístic, 6 de Disseny d'Interiors, 4 de Disseny de Moda, 3 de Disseny de Producte, 8 de Disseny Gràfic, 5 de Material i Tecnologia, 4 de Mitjans Audiovisuals i 3 places de Volum.

Subir