27 de enero de 2021 27/1/21

La Conselleria de Medi Ambient conclou en un informe que l'abocador d'Abornasa a Crevillent és incompatible amb la llei

    La Colla Ecologista el Campanà va presentar al 2013 una sèrie d'al∙legacions contra el Pla Especial de l'Ajuntament que pretenia fer un conjunt de renovacions a les instal∙lacions d'Abornasa per adequar‐les a la legalitat. Com va apuntat la Colla Ecologista, les mesures correctores no eren suficients ja que la pròpia activitat de la mercantil (el tractament de residus sòlids urbans) no està permesa en la ubicació actual: els voltants del paratge natural del Fondo.

    Segons el col∙lectiu ecologista, l'activitat d'Abornasa està degradant greument el paisatge del Fondo, que es veu afectat pels restes de brossa cada vegada que fa vent. També la fauna protegida del paratge es veu perjudicada, ja que les gavines atretes pel fem poden desplaçar a les aus del Fondo.

    El recent informe que la Conselleria ha fet arribar a l'Ajuntament recorda que la documentació presentada no és suficient ja que no inclou estudi d'impacte ambiental ni d'integració paisatgística i, d'una altra banda, dictamina que les mesures que es preveuen al Pla Especial no són suficients i que l'activitat de l'abocador és incompatible amb el manteniment i preservació del paisatge i, per tant, no és compatible amb la llei.

    Subir