4 de marzo de 2021 4/3/21

Les Corts aproven la Proposició de Compromís que insta a controlar la venda il·legal d’arbres monumentals

  La Comissió de Medi Ambient de les Corts Valencianes ha aprovat aquest matí per unanimitat de tots els grups la Proposició No de Llei de Compromís que insta a la Policia autonòmica a controlar la venda il·legal d’arbres monumentals al territori valencià. La iniciativa signada pel parlamentari de Compromís, Paco García Latorre, demana a la Policia autonòmica que realitze una inspecció de l’activitat dels vivers i altres instal·lacions que estarien comerciant amb arbres susceptibles de ser monumentals.

  El parlamentari de Compromís ha recordat que la Policia autonòmica té competències d’actuació en matèria de protecció de la fauna i flora. Per a García Latorre, “cal protegir i controlar la venda d’arbres catalogats com a monumentals perquè són part del nostre patrimoni natural”.

  Segons ha assenyalat Garcia Latorre, “ens han arribat informacions que apunten que en territori valencià s’estarien comprant i venent arbres monumentals sense cap control, per això instem al Consell per a que el grup de Medi Ambient de la Policia autonòmica realitze inspeccions de l’activitat dels vivers i altres instal·lacions que estigueren comerciant amb arbres susceptibles de ser monumentals”.

  “Qualsevol atemptat contra els arbres monumentals ha de considerar-se un acte de sabotatge contra el patrimoni històric cultural”, assenyala García Latorre qui recorda que “fins al moment no han sigut moltes les iniciatives que s’han encarregat de la localització i conservació d’aquestes joies del nostre patrimoni natural”. “Talar un arbre monumental és destruir de manera injustificada centenars d’anys de vida”, afegeix.

  “Els arbres han desenvolupat a través del temps els seus propis sistemes d’autoprotecció que poden ser destruïts en uns minuts”, explica el diputat de Compromís qui recorda: “és necessari desenvolupar al menys dues visites d’inspecció tècnica anuals a cada arbre o arboreda per personal especialitzat

  Segons assenyala la PNL de Compromís, la Llei 4/2006, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana estableix el marc normatiu per a garantir la protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l’acreixement del patrimoni arbori monumental. La citada Llei considera el patrimoni arbori monumental al “conjunt d'arbres les característiques botàniques de monumentalitat dels quals o les circumstàncies extraordinàries d'edat, port o altres tipus d'esdeveniments històrics, culturals, científics, d'esbarjo o ambientals lligats a ells i al seu llegat, els faça mereixedors de protecció i conservació”.

  Esta llei estableix també que “queda igualment prohibit l'arrencament, la trasplantació i la tinença d'exemplars arrencats, el comerç i tot tipus de transacció amb arbres protegits. Segons esta normativa autonòmica es declaren protegits genèricament els exemplars de qualsevol espècie arbòria existent a la Comunitat Valenciana que igualen o superen un o més dels paràmetres següents: 350 anys d'edat, 30 metres d'alçària, 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una alçària de 1,30 m. de la base o 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal.

  Subir