25 de febrero de 2021 25/2/21

Col·lectiu 03820 - Compromís proposa que deixe de tributar com urbà el sòl rústic

Col·lectiu 03820 - Compromís proposa que deixe de tributar com urbà el sòl rústic - (foto 1)

  El portaveu de 03820-Compromís ha anunciat que presentaran una moció per al pròxim ple demanant que s’informe a la Direcció General de Cadastre per tal d’iniciar el procediment per ajustar el valor cadastral del sòl urbanitzable fruit de la Reforma de la Llei Hipotecària i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, que estableix l’obligació que deixe de tributar com urbà el sòl que legalment té la condició de rústic a efectes cadastrals.

  Anduix explica que “s’ha de solucionar el problema que pateixen molts propietaris de parcel·les que paguen uns impostos desproporcionats atenent el valor real de les seues propietats. És per això que demanem que es reaccione i que els contestans i les contestanes es puguen beneficiar de forma immediata d’aquesta mesura, ja que perquè Cadastre materialitze la revisió a la baixa es requereix de documentació que ha de proporcionar l’Ajuntament”.

  El canvi normatiu estableix que els sòls urbanitzables que no estiguen desenvolupats seran qualificats com a sòl de naturalesa rústica en lloc de sòls de naturalesa urbana, a efecte de la seva valoració cadastral. D'aquesta manera els contribuents pagaran la contribució rústica i no urbana d'aquests terrenys, fins que compten per exemple, amb infraestructures de sanejament i aigua potable.

  “La proposta és una modificació del valor cadastral d'un terreny, però no la seva qualificació en el Pla General. Un sòl urbanitzable seguirà sent urbanitzable, encara que pagarà com a rústic fins que siga desenvolupat. Per tant, no es tracta d'un canvi de la qualificació urbanística del sòl, sinó de la qualificació únicament a efectes cadastrals. És a dir, si un zona està definida com a sòl urbanitzable, seguirà sent-ho, i les edificacions que hi haja es trobaran en la mateixa situació urbanística que estaven abans de l'aprovació de la llei”, ha explicat Anduix.

  El portaveu de 03820-Compromís, ha alertat de la necessitat que l'Ajuntament subministre la informació requerida a la Direcció General de Cadastre perquè aquest al seu torn materialitze la revisió al·ludida, perquè els propietaris de terrenys afectats vegen reduïda de forma considerable el seu rebut de la contribució en l'exercici 2016.

  Subir