28 de enero de 2021 28/1/21

Cocentaina restaurarà fons documentals de l'arxiu històric municipal datats de l'època medieval

  L'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la regidoria de Cultura, ha signat recentment un conveni de col·laboració amb la Subdirecció General de l'Institut de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana el qual permetrà la restauració d'alguns dels documents més importants i antics de l'Arxiu Històric Municipal. Mitjançant aquesta col·laboració, l'òrgan autonòmic i l'Ajuntament de Cocentaina assumiran cadascun el 50% del pressupost per a la restauració de fins a 4 documents bibliogràfics que daten de l'època medieval. Aquesta intervenció restauradora permetrà millorar la seua conservació actual.

  Per aquest motiu, la regidoria de Cultura ha creat aquest any una partida pressupostària de 5.000 euros amb l'objectiu d'anar restaurant el patrimoni històric documental del municipi. Açò significa que aquest tipus d'actuacions de restauració i conservació seguiran produint-se en els anys posteriors perquè, a poc a poc i any rere any, es puga arribar a aconseguir que tots els documents de l'arxiu estiguen en les condicions de conservació més adients.

  Com déiem, dins del pressupost d'aquest any (un total de 10.000 euros fruit del cofinançament entre administracions), l'arxivera municipal ha considerat que el més adient era començar per la documentació més antiga, datada en el segle XIII (uns documents que són dels més antics que es conserven al País) i que fan referència tots ells a la sèrie de Cort de Justícia. Concretament, els documents bibliogràfics que es restauraran aquest any són: (1) Cort de Justícia, 1269: 2.800 euros, (2) Cort de Justícia, 1275: 2.000 euros, (3) Cort de Justícia, 1277-1278: 2.000 euros i (4) Cort de Justícia, 1294-1295: 2.800 euros. Durant el passat mes d'agost els documents van ser remesos a CulturArts (Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana) per mitjà d'una empresa especialitzada en el transport d'aquest tipus de documentació.

  Dins d'aquesta inversió pressupostària s'inclouen els materials i el treball realitzat pels tècnics i tècniques especialitzats a restaurar la documentació bibliogràfica medieval i, finalment, la realització d'un informe tècnic en el qual es descriuran els processos d'intervenció i els materials emprats, així com la documentació gràfica del procés.

  Marcela Richart, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cocentaina, ha destacat que “l'Arxiu Històric Municipal és un dels més importants a tot el País Valencià pel seu valor documental i per l'antiguitat dels documents que hem aconseguit conservar, i un dels valors patrimonials més importants que té el nostre poble. És per això que resulta molt important mantenir en bon estat de conservació tot aquest patrimoni, per tal de preservar-lo del pas del temps i mantenir-lo en les condicions òptimes. Aquestes actuacions que ara hem iniciat pretenem repetir-les en un futur, sempre comptant amb l'assessorament de tècnics i professionals competents en la matèria com els que hem trobat fruit de la col·laboració amb l'Institut de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana. Som conscients de la importància i el valor d'aquests béns patrimonials i per tant tractarem aquestes qüestions amb la màxima prudència i sempre garantint el màxim rigor en el seu tractament”.

  Subir