elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L'Esquerra de Castelló presenta les seues propostes en matèria de dependència

L'Esquerra de Castelló presenta les seues propostes en matèria de dependència - (foto 1)

  Andrés Martínez, candidat de l'Esquerra de Castelló, ha volgut donar a conéixer avui les seues propostes en matèria de dependència després del debat celebrat per la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència celebrat ahir: “En primer lloc, cal explicar que la dependència, així com els Serveis Socials, són competències majoritàriament autonòmiques. En aquest sentit, des de l'Esquerra de Castelló tenim molt clar que el nostre model és un altre, i que passa precisament pel contrari: Dotar als ajuntaments de totes les competències en matèria de serveis socials, amb el seu corresponent finançament. Però, tant en l'àmbit autonòmic com municipal, defensem que la planificació de les necessitats socials de les persones ha de fer-se de manera conjunta, amb les aportacions de treballadors socials, educadors, psicòlegs i personal sanitari, i això implica aplicar el que es coneix com història sociosanitària, que és un únic document que arreplegue totes les necessitats, prestacions i serveis que rep una persona. A més llarg termini caldria parlar de l'entroncament de Sanitat i Serveis Socials en una mateixa conselleria”.

  El candidat de la coalició d'esquerres va voler fer una anàlisi bàsica de la situació: “Cal fer una radiografia de l'estat de la dependència. Si parlem dels problemes en la baremació, amb els canvis de grau de discapacitat sense cap motiu, del retard en l'accés a les prestacions que ha arribat en alguns casos a dos anys, causant milers de morts dins de l'anomenat com a “llimbs de la dependència”, de l'immoral re-pagament perquè parlem de serveis que haurien de ser plenament públics i sostinguts amb els diners dels impostos que tots paguem, a més de les multituds de problemes en les valoracions realitzades fora del domicili o per personal no qualificat, especialment sagnant en els casos que tenen més a veure amb la salut mental, una altra de les grans oblidades, totes aquestes són qüestions que no cal aprofundir perquè, malauradament, són públiques gràcies als testimonis de qui les ha patit en carn pròpia. A tot això cal sumar l'obvietat de què l'objectiu de promoció de l'autonomia personal, segon objectiu d'aquesta llei, ha caigut en l'oblit més absolut”.

  Passant a l'àmbit municipal, el portaveu de la coalició d'esquerres ha volgut parlar de la situació local: “Avui dia els serveis socials municipals constitueixen la porta d'entrada a la cartera de serveis existents, que es troben actualment sobresaturats com a conseqüència de l'augment de la vulnerabilitat social que ha patit la ciutadania a causa de la crisi i de les retallades socials del PP. En aquest sentit, la nostra proposta és clara i implica augmentar la plantilla, sempre que la delegació de govern ho permeta o es canvie la llei, en 12 treballadors i treballadores dedicats als serveis socials. Un altre dels àmbits que hem de tractar atés la competència municipal és el servei de teleassistència. Aquest servei, que va ser eliminat pel govern del PP en l'àmbit estatal, va ser substituït en l'àmbit local pel servei de teleajuda que, a parer nostre suposa una greu baixada en el servei i atenció prestats a les persones grans de la nostra ciutat perquè, mentre la teleajuda és només un botó que cal prémer en cas d'emergència, la teleassistència permetia el seguiment, control i interacció amb l'usuari. És la nostra aposta recuperar aquest servei en la ciutat de Castelló”.

  L'alcaldable de l'Esquerra de Castelló ha volgut incidir en altres aspectes de competència municipal: “Un aspecte clarament vinculat a la dependència, encara que no tant als serveis socials, és el de l'accessibilitat. Gràcies a una moció d'Esquerra Unida que es va aprovar en l'àmbit municipal, l'Ajuntament va començar, tot i que amb més d'un any de retard, un Pla d'Accessibilitat Local, on es planteja en primer terme l'accessibilitat a tots els immobles municipals i, en segon lloc, l'estudi i aplicació de mesures d'accessibilitat en la nostra ciutat. A més, nosaltres volem anar més lluny, i volem que es promoga l'accessibilitat també als edificis privats, mitjançant deduccions en l'ICIO, subvencions vinculades a l'accessibilitat, i l'establiment de requisits en matèria d'accessibilitat en les llicències d'obra nova”.

  En últim lloc, Andrés Martínez va voler parlar de la qüestió de la mobilitat: “Per últim, cal parlar de mobilitat. Com sabeu, des d'Esquerra Unida vam criticar fortament a l'equip de govern quan va decidir imposar una taxa d'entre 15 i 60 euros mensuals pel servei municipal de transport adaptat, a la qual l'Ajuntament va donar marxa enrere. En aquest sentit, des d'Esquerra Unida no només volem continuar amb aquest servei de transport adaptat, sinó que volem estendre la gratuïtat a tot el transport públic a la nostra ciutat, garantint que tots els vehicles siguen adaptats per a persones en discapacitat. Aquestes propostes són les que demostren que es poden fer moltes coses per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de dependència i autonomia personal”.

  Subir