25 de febrero de 2021 25/2/21

Ignasi Garcia: “Compromís planteja la revisió cadastral en 2018 com a punt inicial de l’estudi de les Ordenances Fiscals”

  Ignasi Garcia, portaveu de Compromís per Castelló, ha explicat que “els municipis tenim un marge prou limitat per a poder decidir sobre les nostres polítiques fiscals. Som l’administració pública més propera a la ciutadania, però també som la que té menys capacitat per regular els seus pressupostos: una part important de les finances dels governs locals està regulada per llei i ha de ser assumida per l'Ajuntament; a més, gran part del nostre pressupost prové de transferències de l’Estat i de la Generalitat.”

  El portaveu de Compromís ha declarat que “en aquest sentit, i aprofitant les nostres possibilitats, el grup municipal de Compromís presenta un paquet per fer més progressius i justos els impostos de la ciutat. La base d’aquesta justícia social implica una revisió del valor cadastral i, per això, plantegem que es realitze en 2018 i no mantinguem durant més temps els valors de cadastre actuals, que no s'ajusten a la realitat”.

  Respecte a les diferents ordenances, Garcia ha afirmat que “proposem que en l'ordenança de l'IBI els immobles residencials es diferencien segons el seu valor cadastral a l'hora de plantejar reduccions o increments del coeficient municipal, que determina la pressió fiscal. Així, sols els habitatges de més valor cadastral tindrien increments en la pressió fiscal i els habitatges de menys serien als que se'ls aplicaria les rebaixes donat el cas”. La proposta de Compromís, a falta d'estudi, és la següent:

  Fins a 100.000 euros Possibles rebaixes

  De 100.001 a 300.000 euros Manteniment de coeficients, possibles pujades

  Més de 300.000 euros Plantejar pujada

  Per a Garcia, “cal una revisió de les ajudes a la família, el PP es va apropiar del concepte de família, reduint-la a un únic model. Compromís, històricament hem preferit optar per les ajudes segons la renda familiar com a mètode més clarificador. No obstant això, estudiarem que les ajudes depenguen d’una fórmula polinòmica per fer-les progressives”.

  Rehabilitar millor que construir més

  Ignasi Garcia també ha explicat que “plantejarem una modificació de l'ICIO, impost que grava les construccions i reformes, valorant que des de Compromís no volem propiciar la construcció d'habitatges nous, sinó la rehabilitació dels que existeixen. Així, la nostra proposta es basa en l'increment al màxim del 4% del tipus impositiu per habitatge nou i una baixada fins al 2% dels habitatges per rehabilitar.”

  A més, segons Garcia, Compromís considera que “caldria incrementar la tipologia de categories en l'IAE i així poder revisar els coeficients per ajustar-los a la realitat, de manera que es puga ajudar i potenciar el comerç de barri.”

  Ocupació de via pública

  Per finalitzar, el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha manifestat respecte a l'ordenança d'ocupació de Via Pública que “més que entrar en una revisió de preus públics i imports, veiem la necessitat d'un debat més ampli: què volem fer amb els espais públics. El PP no va dubtar en privatitzar la via pública amb afany recaptatori i sense debatre quin ús li volem donar a l'espai de tots i totes”.

  Subir