elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Carreras: “L'acusació de Macián de ser Jihadistes Laics és ridícula”

    La portaveu municipal d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Castelló ha volgut qualificar de ridícules les acusacions del portaveu municipal del PP, Perez Macián, que va qualificar a la formació de jihadista laica: “D'un costat tenim la qüestió del terme emprat pel senyor Perez Macián. Dir “Jihadista laic” és un oxímoron, és a dir, un contrasentit, en tant que els laics no es declaren defensors de cap religió mentre els jihadistes defensen una versió radical de l'Islam, que és una de les principals religions semítiques, on també s'inclouen el cristianisme i el judaisme. Però, per l'altre costat tenim el dubte de saber si ha arribat a llegir la nostra moció, perquè nosaltres no volem impedir la pràctica religiosa de ningú sinó, al contrari, permetre que totes les confessions puguen expressar-se en igualtat, que és el vertader sentit del laïcisme”.

    En aquest sentit, la regidora va voler demanar al portaveu municipal que revise els continguts de la moció per tal de comprovar que això és cert: “En cap cas en la moció s'indica que calga perseguir o prohibir la religió. Des d'Esquerra Unida sempre hem respectat les creences de tothom, siguen les que siguen, però defensem que aquestes han de romandre en l'àmbit personal, i molt menys rebent el suport públic dels representants municipals o del mateix ajuntament. Així, per exemple, no ens oposem al fet que qualsevol regidor o regidora vaja a missa o a una processó, però sí a què ho faça com autoritat, encapçalant la mateixa juntament amb el bisbe, o inclús sortint sota maces com ocorre en aquesta corporació. Si els regidors i regidores són creients, i tenen tot el dret a ser-ho, creiem que han de ser com un creient més, sense cap distinció”.

    En relació a les subvencions, la representant d'esquerres va voler ser clara: “No estem parlant de què haja que deixar perdre tot el patrimoni artístic pel fet de pertànyer a una religió o una altra. Del que parlem és de què, si una creença no pot mantenir un bé patrimonial històric i/o artístic i demana fons públics per a la seua restauració, volem que aquest bé siga patrimoni públic, de forma que puga ser gaudit per tothom, el qual ens sembla completament lògic. D'altra banda, creiem que no és defensable que des d'una corporació es donen ajudes simplement perquè sí a una confessió concreta per a un acte propi, perquè el que així es dóna és una discriminació clara entre diferents creences, aspecte on, per respecte, no hauria d'entrar cap institució”.

    Per últim, Carmen Carreras va voler aclarir l'últim dels punts que al portaveu municipal del PP li ha semblat tan polèmic com per arribar als qualificatius abans mencionats, el dels símbols religiosos: “L'últim punt que volem aclarir és el que fa referència als símbols religiosos de les dependències municipals. El que demana textualment la moció és l'elaboració d'un catàleg on s'avalue el valor artístic o històric de tots els símbols religiosos existents. No volem, per tant, eliminar qualsevol vestigi de la religió als espais municipals, sinó només aquells que s'hagen posat recentment amb la intenció de vincular artificialment un edifici institucional en una creença concreta, i no pas aquells que tenen un caràcter històric-artístic. Per tots aquests motius, des d'Esquerra Unida continuem defensant la necessitat d'un ajuntament laic com a forma de garantir un espai públic democràtic, per a tots i per a totes. I per tal que el senyor Perez Macián ho puga entendre amb facilitat, li recomanarem que vaja a prendre lliçons de comprensió lectora, i per això no n'hi ha res millor que una psicopedagoga. Esperem que ens faça cas i que no hàgem de tornar a sentir aquestes sortides de to tan ridícules”.

    Subir