elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

El serveis de menjador de l’escoleta infantil i de El Clot ixen a concessió

  El Govern Municipal de Carcaixent ha convocat el procediment obert per a la contracció del serveis de menjador del centre ocupacional El Clot i de l’escoleta infantil municipal La Vieta, serveis que, fins ara, presta PROCARSA, empresa pública de capital 100% municipal. Esta mesura forma part del procés de revisió del funcionament i de totes les encomandes de gestió fetes a l’empresa que es va iniciar el passat mes de juny. Entre les condicions de la contracció del servei de menjador figura l’obligació que tindrà l’empresa adjudicatària de mantenir el personal que actualment treballa en estos serveis

  Els objectius del procés de revisar les encomandes són: valorar si els serveis prestats per PROCARSA s’ajusten a les necessitats de l’Ajuntament, avaluar si les condicions tècniques i econòmiques en què es presten s’ajusten a la legalitat. I el més important, comprovar si la prestació d’estos serveis en les condicions actuals és viable econòmicament, tant per a l’Ajuntament com per a la pròpia empresa.

  Al llarg dels últims anys, la imatge de PROCARSA ha sofert una degradació progressiva. A banda de l’opacitat en el funcionament intern i la contractació de personal, sovint els serveis eren imposats a la força en unes condicions inassolibles per a PROCARSA, en alguns casos sense la corresponent encomanda de gestió. Esta situació ha desembocat en serveis deficitaris que han generat importants pèrdues a l’empresa.

  L’actual Equip de Govern ha treballat des del primer moment contra esta situació de desequilibri financer en els comptes de PROCARSA, per tal d’estabilitzar-los i assegurar la viabilitat de l’empresa. Així, esta no és l’única actuació que s’ha realitzat en estos mesos, procediment semblant és el servei de notificacions, tasca que prestaran agents de policia de 2a activitat en compte dels agents cívics que ho venien fent fins ara.

  Paco Salom, alcalde de Carcaixent, ha manifestat la ferma voluntat de l’Equip de Govern de treballar per la viabilitat de l’empresa pública PROCARSA. En este sentit, ja s’està treballant en la proposta de modificació dels estatuts de l’empresa pública que, com a canvi important, possibilitaria la presència de tots els grups municipals en el consell d’administració i amb això es garantiria una major la transparència en la gestió.

  Segons Paco Salom, alcalde de Carcaixent, “els problemes d’inscripció dels canvis de membres en el consell d’administració, per la no presentació dels comptes anuals en temps i forma en el Registre Mercantil, els problemes de facturació de l’any 2014 i la delicada situació econòmica de l’empresa, han fet impossible constituir el consell d’administració de PROCARSA fins el moment”. Una vegada estiga estabilitzada la situació, Paco Salom ha manifestat la seua voluntat d’iniciar un treball conjunt de tots els grups “hem de treballar tots els grups conjuntament, assegurar els objectius fixats i netejar la mala imatge que arrossega PROCARSA per culpa de la gestió del govern anterior. Tenim eixa responsabilitat amb la ciutadania”.

  Subir