1 de marzo de 2021 1/3/21

Reunió informativa als veïns del Barri de la Muntanyeta la situació respecte a la plaga de diplòpodes

Reunió informativa als veïns del Barri de la Muntanyeta la situació respecte a la plaga de diplòpodes - (foto 1)

    Ahir de vesprada, es va celebrar a l’Associació de veïns del Barri de la Muntanyeta una reunió informativa per explicar la situació de la plaga de diplòpodes, també coneguts com milpeus, que ve patint la zona des del mes de setembre. A la reunió acudiren la regidora de Medi Ambient, Paula Lozano, el regidor de Barri, Natxo Escandell, Carlos Burguet, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Carcaixent i Daniel Carné, enginyer agrònom de l’empresa ETS, encarregada de subministrar els tractaments. L’objectiu de la reunió era traslladar als veïns afectats la situació del problema i explicar-los en que consisteixen els tractaments que s’estan realitzant i quines seran les properes actuacions en dur-se a terme.

    El tècnic de Medi Ambient, Carlos Burguet, va voler llençar un missatge tranquil•litzador als veïns, molt preocupats, per la gran quantitat de milpeus que han aparegut en les seues cases en els darrers mesos. Així, se’ls va dir als veïns que els diplòpodes no tenen afecció sobre la salut pública i que, a més, no sobreviuen més que uns pocs dies en interiors, ja que són incapaços de regular l’humitat del seu cos i moren ràpidament en ambients secs. Burguet va explicar que aquesta espècie viu en qualsevol part del món, però que la seua aparició és típica en terrenys terrestres amb vegetació en descomposició de la qual s’alimenten. Els diplòpodes solen emigrar durant la tardor en grans quantitats degut a moviments naturals d’hibernació, pluges que eleven els nivells freàtics i temperatures càlides a finals de la tardor, condicions que s’han donat a Carcaixent esta temporada i que ha provocat una proliferació extrema de la població.

    Dani Carné, enginyer de l’empresa que està aplicant els tractaments, va explicar detalladament com s’estaven realitzant les actuacions a la zona de Muntanyeta i com s’havia plantejat el procés d’extinció. Davant les preguntes dels veïns al respecte, va aclarir que no es podia subministrar un grau de toxicitat més alta del producte ja que, al tractar-se d’una zona urbana, podria derivar en un perill per a la salut pública. Per altra banda, també va donar una sèrie d’instruccions per poder tractar el problema dins de les vivendes particulars fent especial èmfasi a que no s’utilitzaren productes químics sinó que s’optara simplement per insecticides d’ús domèstic. També va anunciar que demà continuaran els tractaments i que es mantindran fins eradicar completament la presència de diplòpodes.

    Altre dels problemes que preocupaven als veïns era la neteja dels solars col•lindants a les seues vivendes. Tot i aclarir que la neteja dels mateixos no tindria perquè suposar la solució definitiva a la plaga de diplòpodes, se’ls va exposar la situació administrativa en la que es trobaven. La regidora de Medi Ambient, Paula Lozano, va remarcar que, des del mes de setembre, l’Ajuntament de Carcaixent està realitzant tots els esforços possibles per a que es realitze la neteja quant abans. Al tractar-se d’una propietat privada, l’Ajuntament no té competències per entrar a procedir amb la neteja, per la qual cosa, es van enviar els requeriments als propietaris per a que prengueren les mesures corresponents. En el cas de que s’esgotara el procediment administratiu i no s’iniciaren els treballs de neteja per part dels propietaris, ja podria dur-los a terme l’Ajuntament.

    Subir