elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L’equip de Govern enceta el procés per regularitzar el sistema retributiu dels treballadors municipals

    Aquest matí l’Ajuntament de Carcaixent ha comunicat als sindicats i als membres de l’oposició la voluntat d’iniciar el procés per normalitzar el sistema retributiu dels funcionaris municipals amb l’objectiu d’adaptar-los a la legalitat i donar-los major estabilitat laboral. Concretament va a procedir-se a deixar sense efecte les resolucions aprovades per l’Ajuntament en relació al pagament mensual de quantitats variables a determinats empleats municipals en concepte de complement de productivitat. En la mateixa línia de la reestructuració, també quedarà sense efecte el decret en el que s’aprovava un complement mensual de 180€ als treballadors municipals per puntualitat i presència al lloc de feina. Aquesta decisió, se’ls ha comunicat aquest matí per escrit als interessats, que també rebran la notificació de forma oficial.

    L’objecte d’aquestes mesures és donar major seguretat legal al treballadors ja que, tal i com està plantejat actualment, el complement de productivitat és irregular i no respecta la normativa vigent. Segons queda regulat, la productivitat està destinada a retribuir el rendiment de l’activitat extraordinària de manera puntual, per tant, no pot efectuar-se de forma lineal i mensual. Des de la regidoria de personal han explicat que aquesta compensació s’ha estat fent de manera arbitrària i subjectiva, creant desigualtats entre els mateixos treballadors municipals. Pel que fa al complement de presència i puntualitat, fins el moment estava pensat per “premiar” – així queda especificat al decret – la puntualitat dels treballadors en l’assistència al seu lloc de feina i la inexistència d’absències per un nombre menor de 10 dies. Respecte a esta mesura, l’actual equip de govern entén que la motivació, el seu moment, era equilibrar els sous amb la resta d’ajuntaments semblants, tot i utilitzar-se per penalitzar les baixes laborals, fins i tot les més justificades. El que no comparteix en absolut és la forma en la que es va establir la compensació ja que es tracta d’una pràctica irregular que hauria d’ajustar-se a la normativa.

    Aquesta decisió, segons ha manifestat l’equip de govern, no ha sigut fàcil i, per aquest motiu, la seua voluntat és encetar, de manera immediata, el procés d’elaboració d’una nova Relació de Llocs de Treball (RLT) que regule els sous de manera objectiva i no deixe marge a l’arbitrarietat del grup polític que estiga al front de l’Ajuntament. En aquest sentit, ja s’han iniciat les negociacions corresponents per a redactar el plec de condicions i traure a concurs la realització d’una RLT, per part d’una empresa externa, que substituisca a l’actual, vigent des de 1994.

    Subir