15 de agosto de 2020 15/8/20

L’Ajuntament de Carcaixent signa un conveni per promoure l’acolliment familiar

    L’Ajuntament de Carcaixent ha signat un conveni amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a la promoció de l’acolliment familiar i el reconeixement institucional de les famílies acollidores. A través d'aquest conveni, la Generalitat i l'Ajuntament de Carcaixent realitzaran de forma conjunta actuacions de foment, difusió i captació de famílies que reforcen l'acolliment familiar dut a terme per persones sense vinculació prèvia amb el menor.

    L’acolliment familiar és una mesura en matèria de protecció de menors que adopta la Generalitat Valenciana per mitjà de la qual s'atorga l'atenció d'un menor a una persona o nucli familiar, amb l'obligació de vetlar per ell, tindre-ho en la seua companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, a fi d'integrar-ho en una vida familiar que substituïsca o complemente temporalment a la seua d'origen.

    La col·laboració entre ambdós administracions es concreta en la difusió social del recurs de l'acolliment familiar com a mesura de protecció preferida sobre l'acolliment residencial, i en l'establiment d'una sèrie d'avantatges i beneficis de competència local per a les famílies educadores. Entre altres actuacions, l'Ajuntament adherit a aquest conveni cedirà l'ús de les seues instal·lacions per a aquelles actuacions conjuntes de difusió social de l'acolliment familiar. A més, l’Ajuntament de Carcaixent promourà la creació d'ajudes específiques per a famílies educadores, així com l'extensió a aquestes dels beneficis i bonificacions que es contemplen en el municipi per a aquelles famílies que tenen reconeguda la condició de família nombrosa.

    Esta és la primera vegada que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives subscriu un conveni de col·laboració d’estes característiques amb l’Ajuntament de Carcaixent. Segons Teresa Oliver, regidora de Benestar Social, l’objectiu de signar el conveni és reforçar el model institucional d’acolliment familiar i propiciar el foment del mateix a Carcaixent. També ha destacat la importància d’integrar estes iniciatives en l’àmbit local, “gestionar la mesura de l’acolliment familiar des de l’Ajuntament de Carcaixent ens permetrà fer costat al ciutadà de forma directa que es compromet en un recurs d’estes característiques des del moment que decideix donar el pas”.

    Subir