elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L’Ajuntament de Carcaixent obri el seu Portal de Transparència

L’Ajuntament de Carcaixent obri el seu Portal de Transparència

  Des d’ahir ja està disponible el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carcaixent, donant així compliment a la nova legislació estatal i autonòmica en esta matèria. Este portal, accessible des de la pàgina web corporativa www.carcaixent.es/transparencia, es presenta com a eina perquè els ciutadans puguen estar al dia del treball que du a terme la corporació, accedint a la informació pública més rellevant.

  La creació del portal s’ha financiat amb una subvenció de la Conselleria Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de 1.576€ que ha possibilitat l’elaboració de la pàgina web i la recollida de la informació per part d’una empresa externa. Tot i que ja hi ha molta informació disponible, al llarg de les pròximes setmanes aniran incorporant-se nous continguts

  El portal es divideix en tres grans àrees. Per una banda està l’apartat de Transparència, que conté la informació corporativa publicada, destacant la normativa vigent i en tramitació, el pressupost i la seva execució, les subvencions atorgades, els convenis de col·laboració subscrits, els contractes públics, la plantilla i retribucions, i la informació referent als càrrecs electes.
  Per altra banda,dins de l’espai “Sol·licita Informació” el ciutadà pot trobar diferents formularis per tal de fer arribar a l’ajuntament les seues propostes. Finalment, a l’apartat “On van els meus impostos?”, es mostra d’una forma clara i gràfica com es distribueix el pressupost, d'on vénen els ingressos i a què es destina la despesa.

  El regidor de Transparència i Participació, Natxo Escandell, ha destacat l’esforç del personal de l’Ajuntament a l’hora de recollir tota la informació per poder exterioritzar la feina que es du a terme. “Hem creat una nova eina per estar més a prop de totes les veïnes i veïns i que puguen observar la feina desenvolupada per l’administració d’una manera simple i sense obstacles”.

  La informació del portal s’anirà actualitzant periòdicament per tal d’oferir les dades més actuals, i anirà incrementant el nombre de continguts publicats. En aquesta línia, Natxo Escandell, ha volgut fer una crida a la ciutadania per a que participen en el desenvolupament del portal, indicant quina informació troben a faltar i que creuen hauria de ser publicada. A més, ha assenyalat “este és un projecte de llarg recorregut i la intenció de l’Equip de Govern és anar més enllà del que la normativa exigeix i continuar treballant per a que el ciutadà se senta totalment part d’esta institució deixant-li tota la informació al seu abast per a que veja que no hi ha res que amagar”.

  Subir