elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L’Ajuntament de Carcaixent aprova sol·licitar una auditoria al Síndic de Comptes

L’Ajuntament de Carcaixent aprova sol·licitar una auditoria al Síndic de Comptes

    Ahir de vesprada es va celebrar el ple ordinari del mes de novembre. Al igual que en les dos sessions anteriors, abans de començar, es va guardar un minut de silenci per totes les víctimes de violència masclista assassinades durant aquest mes. En relació a aquest tema, el primer punt del dia era l’aprovació de l’acord institucional sobre l’eliminació de la violència contra les dones on s’insta al Govern Central a adoptar i promoure un Acord Polític i Institucional contra la violència de gènere per “construir una societat segura i lliure de violència contra les dones”. A l’acord, aprovat per unanimitat, se sol·licita, entre altres mesures, reforçar les partides pressupostàries destinades a la prevenció i l’assistència social a les víctimes o establir protocols específics d’intervenció.

    Un dels principals punts del dia a tractar va ser la proposta del Grup Municipal Units per València d’habilitar un sistema especial de pagaments que contemple l’opció de fraccionar o ajornar el pagament dels impostos i taxes municipals, així com retirar els interessos a tots aquells veïns que justifiquen tenir problemes per a pagar. La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els grups. Per la seua banda, Vicent Lluís Roca, regidor d’Hisenda, va explicar que aquesta iniciativa és una qüestió personal i que treballarà per poder dur-la endavant el més prompte possible.

    Altre dels punts aprovats per unanimitat, va ser la moció presentada per UxV i Reiniciem de sol·licitar a la Sindicatura de Comptes d’una auditoria externa dels comptes de l’Ajuntament de Carcaixent i que es donara compte al Ple per a “dirimir responsabilitats derivades de les actuacions realitzades en l’exercici de les funcions de govern i gestió fetes per anteriors equips de govern”. Com va exposar Carles Albert, portaveu de Reiniciem, “moltes decissions s’han demostrat fracassades i han derivat, entre altres, en sentències judicials pendents de pagament i en un alt endeutament al que tenim que estar fer front a través d’un pla d’ajust que ha ofegat als ciutadans de Carcaixent”. Vicent Lluís Roca, regidor d’Hisenda, va informar que el nou Equip de Govern s’ha mostrat des del principi totalment a favor de realitzar l’auditoria tot i que sí ha matissat que seria necessaria que es condicionara la presentació de la sol·licitud fins regular la situació amb el departament d’Intervenció i establir de plaç fins el 30 de juny. La resta de grups s’han mostrat a favor de la proposta.

    El Grup Municipal Reiniciem també ha presentat per urgència una moció en la que sol·licitava que l’Ajuntament de Carcaixent mostrara el seu rebuig institucional davant “les pèssimes condicions” que estan patint els treballadors temporals en les contractacions de la campanya de recol·lecció citrícola per part de les ETT’s. Paco Salom, com a regidor de d’Agricultura, va explicar que aquesta era una proposta que ja havia presentat Compromís en la legislatura anterior i que des de l’Ajuntament es dedicarien tots els esforços possibles per millorar la situació als treballadors del camp. Tant UxV com PP s’han mostrat també a favor de la proposta i tots dos van coincidir en manifestar que calia instar al Govern Central a que actuara en contra de les ETT’s per tractar de regular la situació dels treballadors del camp.

    Subir