15 de agosto de 2020 15/8/20

Benestar Social obri una línea d’ajudes per a la cooperació internacional

Benestar Social obri una línea d’ajudes per a la cooperació internacional - (foto 1)

    Este matí s’han fet publiques al BOP les bases per a la concessió d’ajudes municipals a ONG per a projectes de cooperació internacional. La regidora de Benestar Social, Teresa Oliver, ha volgut destacar que la concessió d’estes ajudes és una qüestió novedosa d’enguany, “d’igual manera que hem augmentat el pressupost de Benestar Social destinat a subvencions a entitats municipals, també creiem que és important destinar una part del nostre pressupost a projectes on col·laboren persones del municipi i que tinguen com a finalitat la lluita contra la pobresa i fomentar el desenvolupament en zones on on siga necessari dur a terme tasques de cooperació”.

    Esta nova línia de subvencions va destinada a la promoció i desenvolupament humà de persones i comunitats en zones fora de l’Estat Espanyol i, tal i com s’especifica a les bases que es poden consultar a la web municipal, seran prioritaris aquells projectes en els quals l’elaboració, execució o avaluació participen veïns o veïnes de Carcaixent. L’import màxim de les ajudes a atorgar serà de 2.000€ i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 d’agost.  

    Teresa Oliver ha aprofitat l’ocasió per a recordar que l’actual Equip de Govern quasi ha duplicat el pressupost destinat a ajudes per a entitats municipals “hem augmentat les partides un 195%. S’ha passat de destinar 9.727€ l’exercici passat a 19.000 € en 2016, entre els quals, es troben els 2.000€  que es destinaran per primera vegada a cooperació internacional”. Un augment significatiu que, en paraules de la regidora, “exemplifica l’aposta ferma de l’Ajuntament de Carcaixent per garantir el benestar dels seus veïns i veïnes”.

    A  més a més, com ha explicat Teresa Oliver, el darrer mes d’abril es va aprovar una ordenança reguladora de la concessió de subvencions “per a acabar amb l’arbitrarietat a l’hora d’adjudicar les subvencions i garantir la igualtat de condicions per a totes les entitats que vulguen accedir a elles”. L’ordenança contempla els criteris de concessió, gestió i justificació de les subvencions als col·lectius i associacions locals amb l’establiment d’un regim comú i de mínims, tal i com estableix la Llei General de subvencions. D’esta manera, la quantia de les ajudes rebudes s’ajustarà als projectes d’activitats que es presenten, els quals seran valorats per una comissió específica, independent dels polítics, seguint la normativa vigent al respecte.

    Subir