elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Units: "El Consell no té data per pagar el deute de 30.000 euros amb Cabanes des de 2011"

  • Units demanarà no prescriga el deute

La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, a instàncies del Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromis, va demanar explicacions al Consell, després de la darrera resposta donada per la Consellera d’Infraestructures, la qual deixa que no tenia data contreta de previsió de pagament de la taxa pendent amb l’ajuntament de Cabanes, Oltra va demanar saber si al tindre en compte que la taxa s’havia d’haver pagat a principis de 2011, si intentaria la Conselleria la prescripció del deute, o es faria un esforç per fer efectiu el pagament.

La resposta que dóna ara la Conselleria és que encara no existisca una data concreta, la intenció del Consell és pagar la taxa. Des d’Units pel Poble-Compromís ja s’ha avançat que s’exigirà al plenari el requeriment a EIGE (hereva de l’IVHSA), el pagament del deute per interromprte el còmput de temps perquè poguera prescriure el deute, d’acord amb el que diu la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana

Des de Compromís es va preguntar quantes vivendes de protecció oficial i demés actuacions compromeses per part de l’IVHSA (institut valencià de l’Habitatge), entitat ara liquidada però assumida per EIGE (Entitat d’Infraestructures de la Generalitat), durant els anys 2011 i 2012 s’han hagut de deixar-se sense construir ( En quins ajuntaments, quantes vivendes, aparcament i demés construccions en cada cas). I quin deute ha generat aquests possibles incompliments en quant a pagament dels corresponents impostos i/o taxes municipals en cada cas.

Des de la Conselleria es va informar a principis d’any explicant les promocions que es troben en tramitació per part de l’IVHSA sense data prevista d’inici (o no s’exclou les actuacions promeses, anunciades i promocionades que no van començar la tramitació) A les comarques de Castelló serien 60 habitatges a Almassora, 44 a Borriana, 32 a Cabanes, 230 a Castelló de la Plana o 18 a Orpesa.

Oltra, va demanar explicacions, per saber en totes les promocions en tramitació, o aquelles paralitzades o anul·lades després d’iniciar-se qualsevol tràmit, a quins municipis deu l’IVHSA taxes per la tramitació d’expedients urbanístic o altres, quina és la quantitat que es deu, poble per poble, a data d’avui

La resposta donada per la per la Consellera, deia que de les actuacions de promoció d’edificació de l’IVHSA, només consta pendent de pagament la taxa corresponent a la llicència de 32 VPO a Cabanes, per un import de 30.074,34 €

Subir