29 de octubre de 2020 29/10/20

Bétera informa de com rebre ajudes per fer front al copagament de medecines i material ortoprotèsic

  La regidoria de Serveis Socials explica als veïns com poden accedir a les ajudes que la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha posat en marxa per fer front al copagament imposat pel Ministeri de Sanitat. Les subvencions s'han creat per a compensar les despeses derivades de la prescripció de tractaments mèdics i l'adquisició de material ortoprotèsic (COPAGAMENT), sempre i quan vinguen avalats pel personal sanitari. Les ajudes poden sol·licitar-se durant tot el 2016.

  La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Bétera, Daría Terrádez (Compromís), ha estat contundent en explicar què ha motivat estes ajudes: "La normativa estatal elaborada des que el Partit Popular va guanyar les elecccions de 2011 s'ha encebat amb diferents drets bàsics per a la garantia de la dignitat de les persones: la sanitat, l'educació, l'atenció a les persones amb diversitat funcional, les prestacions per als aturats i les persones majors...L'Estat social i democràtic de dret reconegut per la nostra Constitució s'ha buidat de contingut. Els poders públics tenen, tenim, l'obligació de vetlar per la llibertat i la igualtat de totes les persones i que els seus drets socials els siguen reconeguts i garantits. Per açò, estes normes que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública acaba de promulgar són l'antídot a eixes polítiques del Govern estatal que han danyat tant la qualitat de vida i la dignitat d'una gran majoria de persones".

  El dret a la salut, reconegut per la Constitució, i directament relacionat amb el dret fonamental a la integritat física ha de protegir-se i garantir-se, donant així compliment al manament constitucional que els podres públics tenen; és més, sent un dret bàsic, si no quedara garantit, la resta de drets fonamentals no podrien realitzar-se.

  Per açò, la Generalitat valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha convocat subvencions per a compensar les despeses derivades de la prescripció de tractaments mèdics i l'adquisició de material ortoprotèsic (COPAGAMENT), sempre que tots dos vinguen assenyalats per personal sanitari.

  A quins col·lectius van dirigides aquestes ajudes?

  Els beneficiaris d'estes ajudes seran les persones amb diversitat funcional i els pensionistes, empadronats a la Comunitat valenciana; els primers hauran d'acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33%, si són menors de 18 anys, i un grau de discapacitat igual o superior al 65%, si són majors de 65 anys. Els pensionistes, en canvi, hauran d'acreditar la condició d'assegurat del Sistema nacional de Salut, ostentar la condició de pensionista de la Seguretat Social i tenir un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 Euros. La condició de beneficiari podrà consultar-se:

  • En les prescripcions mèdiques (Full de tractaments vigents en el cas de medicaments i prescripció d'ortopròtesi en el cas de material ortoprotèsic): en el camp d'observacions/notes apareix un text específic que indica a les persones beneficiàries aquesta condició.
  •  En el seu Centre de Salut, amb la seua Targeta SIP.
  •  En la seua oficina de farmàcia o ortopèdia amb el seu full de tractament vigent o la seua prescripció de material ortoprotèsic i la seua Targeta SIP.

  Què se subvenciona?

  En el cas dels pensionistes se subvencionaran els tractaments farmacològics subjectes a finançament públic i prescrits per personal mèdic del Sistema sanitari Públic valencià. Quant a les persones amb diversitat funcional, estes podran sol·licitar la subvenció per les quantitats abonades per tractaments farmacològics i adquisició de material ortoprotèsic que vinguen prescrits per personal mèdic del Sistema Sanitari Públic valencià.

  Quin termini tinc per a demanar les ajudes?

  Estes ajudes podran sol·licitar-se de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016; la sol·licitud i la resta del procediment es realitzarà des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. No obstant açò, i per a agilitzar la tramitació, les persones que complisquen els requisits indicats anteriorment, seran identificades per la Conselleria per la qual cosa, en el moment que adquirisquen el tractament mèdic o el material ortoprotèsic, no hauran d'abonar el seu import. Si açò no fóra així, i alguna persona considerara que poguera ser beneficiara de l'ajuda sí que haurà de presentar la sol·licitud i la documentació que se li requerisca. Aquestes sol·licituds podran presentar-se en el Centre de Salut on estiga adscrita la persona interessada o en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. El termini per a resoldre el procediment serà de dos mesos, comptat des de la data de presentació de la sol·licitud.

  Quina quantitat se subvenciona?

  Per als pensionistes, la quantitat màxima anual serà de 110 Euros; per a les persones amb diversitat funcional la quantitat dependrà del règim d'aportació farmacèutica que tinga assignat.

  Subir