25 de febrero de 2020 25/2/20

Benestar Social inicia a l'IES Joan Coromines un programa per a prevenir l'abandonament escolar prematur

  La Regidoria de Benestar Social i el IES Joan Coromines estan coordinant l'aplicació del programa Integra destinat a la prevenció i reducció de l'absentisme i l'abandonament escolar prematur. El programa, que va començar a impartir-se a finals de gener, compta amb la participació de cinc professionals de l'equip de Serveis Socials amb titulacions en l'àmbit socioeducatiu que imparteixen dos classes setmanals amb la finalitat de desenvolupar la competència personal i social dels alumnes.

  Durant les sessions es treballen continguts específics com el desenvolupament de l'autocontrol emocional, l'educació en valors, la promoció de la igualtat de gènere, la tolerància i la multiculturalitat, l'educació afectivosexual, la prevenció de conductes addictives o la promoció d'hàbits saludables, entre d'altres.

  El programa atén específicament alumnes que han presentat dificultats d'adaptació al mitjà escolar o als quals els ha costat seguir la metodologia i el treball dels grups convencionals, per la qual cosa s'incorporen altres metodologies per tal que superen el nivell de segon d'ESO i puguen continuar els seus estudis i evitar així l'abandonament escolar prematur.

  El grup que ha començat ara el programa està format per 12 alumnes (set xics i cinc xiques), que han mostrat un alt nivell de motivació i han tingut una resposta molt positiva, tant en participació com en assimilació de continguts.

  El programa Integra va ser creat el curs 2011-2012 amb l'objectiu d'oferir alternatives a l'alumnat que ha de cursar segon d'ESO i que presenta una motivació baixa, dificultats d'adaptació i risc de desvincular-se del sistema educatiu de manera prematura. L'IES Joan Coromines i l'IES Ramón Cid són els dos centres de Benicarló que han implantat el programa durant els últims cinc cursos acadèmics.

  Subir