elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L'Ajuntament atorga parcel·les per al conreu hortícola

    El consistori atorgarà temporalment diverses parcel·les destinades al conreu hortícola. L'objecte del contracte serà regular. El règim d'utilització d'estes parcel·les de propietat municipal anomenats 'Hortets de Belló' se cediran en ús als veïns d'aquest municipi per a destinar-los a conreu hortícola de productes per al consum familiar.

    Per a ser admès a la selecció dels horts, caldrà acreditar que es compleixen els següents requisits: certificat d'empadronament en el municipi, no tindre propietats rústiques al terme, estar al corrent en les obligaciones tributàries en l'Ajuntament i presentar la sol·licitud formar en el període d'inscripció obert a tal efecte.

    El contracte tindrà una durada de 3 anys i l'adjudicatària abonarà la quantitat de 65 euros a l'any, per cada hort. La gent interessada es podrà inscriure fins el pròxim 25 de novembre a les oficines municipals de 9 a 14 hores.

    Subir