22 de septiembre de 2020 22/9/20

Bellreguard evitarà el tall de llum a les famílies en risc d'exclusió

    Bellreguard va aprovar per unanimitat en l'últim plenari l'adhesió a l'acord entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les companyies comercialitzadores per tal de garantir que cap família es quede sense aigua o llum quan no puga assumir la factura, especialment a l'hivern. Per a Joan Marco, l'alcalde «és intolerable que hi haja famílies que passen fred o no disposen d'aigua corrent per qüestions econòmiques, per la qual cosa hem de protegir les més vulnerables d'esta nova forma de pobres i exclusió energètica».

    L'acord evitarà talls d'aigua, llum i gas a famílies en risc d'exclusió social en paralitzarà el procés de suspensió del subministrament mentres el Govern autonòmic gestiona el pagament de les factures. Les ajudes en els casos de tall de subministrament elèctric o de gas, seran de 75 euros per rebut mensual i fins a un màxim de 300 euros per consumidor i any, i en cas de tall d'aigua potable, fins a 15 euros per rebut mensual i un màxim de 60 euros per consumidor i any. Les persones beneficiàries de les ajudes hauran de tenir ingressos inferiors a 11.000 euros o 14.500 euros si hi ha persones en situació de dependència. En tot cas, seran els serveis socials de l'Ajuntament els encarregats de valorar els possibles beneficiaris de l'ajuda.

    L'Ajuntament comunicarà a les empreses subministradores i a l'administració autonòmica els casos positius perquè es restablisca el servei o s'evite el tall mentre es gestiona el pagament de les factures degudes amb caràcter retroactiu fins al mes d'octubre. Com resumeix Marco «Tot el món mereix un hivern digne»

    Subir