elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Bellreguard augmenta un 5% el pressupost

    El pressupost de Bellreguard per 2016 puja a 3.148.600€ front als 2.990.408€ del 2014, prorrogats el 2015, el que suposa un augment de 158.192€ en termes absoluts i d'un 5,29% en termes relatius. L'increment se sustenta principalment en l’augment d’ingressos per l'actualització automàtica del cadastre i la major participació en els tributs de l'Estat.

    Com assenyala l'alcalde de Bellreguard, Joan Marco «A l'hora d'elaborar els nous pressupostos l'equip de govern ha tingut ben clar que primer són les persones i la qualitat de vida». En eixe aspecte, la nova concessió per a la conservació de parcs i jardins, que ja està en marxa, suposa uns altres 60.000€ a l'any, mentre que la partida de conservació i reparació de vies públiques ha augmentat en quasi 60.000€ i la d'enllumenat públic en 25.000€. Cultura veurà incrementat en 10.000 euros la seua dotació respecte al pressupost anterior. A més «Apostem clarament per la participació ciutadana (10.000€), les noves tecnologies (5.000€) i la transparència (5.000€)», regidoria de nova creació que, per tant, passarà a tindre línia pròpia pressupostària a més del 0,1% del total del pressupost que es destinarà al foment de l’associacionisme. Les associacions del poble, per cert, també han vist augmentades les seues subvencions.

    S'ha de tenir en compte que l'adhesió a la Xarxa Llibres suposarà una partida de 35.640€, pràcticament els mateixos que el nou govern destinarà (35.827€) diverses actuacions com el parc de l'Escoleta; la rehabilitació de la Llar Juvenil; el paviment de cautxú per a l'escoleta; la reposició cablejat del camí Parc 3 d'abril; la reparació del cobriment Trinquet o la reposició i millora de semàfors o fanals. En el capítol de personal, es reconeix la pujada de l'1% als funcionaris, el 50% de la extra de 2012 i l'antiguitat dels treballadors laborals. A banda, dos policies locals passaran a segona activitat i seran reposades les seues places.

    Subir