20 de febrero de 2020 20/2/20

La Zona Nord demana ampliar el Poliesportiu de Caramanxel i millorar l’accés nord

La Zona Nord demana ampliar el Poliesportiu de Caramanxel i millorar l’accés nord - (foto 1)
  • El regidor d’Urbanisme es va reunir ahir amb veïns del barri per tractar el Pla General

MÁS FOTOS
La Zona Nord demana ampliar el Poliesportiu de Caramanxel i millorar l’accés nord - (foto 2)

Ahir de vesprada va tindre lloc a la seu de l’Associació de Veïns de Zona Nord l’última de les reunions sol·licitades pels veïns de la ciutat per realitzar aportacions, suggeriments i plantejar dubtes al voltant del Pla General que està en procés de redacció.

Com ha estat habitual al llarg de tot el cicle, la sessió va començar amb una exposició dels trets principals del document per part del regidor d’Urbanisme Natxo Gómez, qui va indicar que aquest barri és un dels que hui en dia estan millor dotats. No obstant això, hi ha aspectes importants a millorar per al futur desenvolupament de la zona que han de contemplar-se a aquesta planificació urbanística de la ciutat.

Entre els principals temes que van ser tractats, tal com expressa el regidor, es va insistir en la necessitat de millorar l’accés nord: “Els veïns indiquen, amb raó, que hui per hui el carrer València absorbeix una gran densitat de trànsit, i s’ha convertit en una carretera amb molts carrils, incòmoda per a als veïns i usuaris. Dins el Pla General, i del Pla de Mobilitat que també s’està treballant, s’ha de contemplar un possible desviament del trànsit per la part alta de l’accés”.

També relacionat amb el Pla de Mobilitat els veïns van assenyalar els problemes que han aflorat amb la posada en servei del Pont de Francisco Aura, ja que la proximitat de l’Hospital Verge dels Lliris i el CEIP Miguel Hernández, unida a l’increment del trànsit per la zona, està creant problemes de circulació a aquesta part del barri. Gómez va subratllar que “dins el Pla de Mobilitat i de cara a incorporar-lo al Pla General, estudiarem nous vials que ajuden a descongestionar la zona”.

A banda, els veïns van apuntar la possibilitat també d’ampliar la zona del Mercat, bé amb una superfície coberta o bé amb una àrea verda que puga acollir també el mercat exterior. Sobre això, Gómez ja va indicar que “la possible ampliació d’aquesta superfície comercial del barri passa pel futur de la fábrica de La Española, i per tant la zona obriria moltes possibilitats en cas de trasllat de la factoria”.

Altra de les sol·licituds veïnals passava per ampliar la superfície dedicada a instal·lacions esportives, amb un creixement del Poliesportiu de Caramanxel: “Creiem que és un apunt encertat, perquè és cert que aquestes instal·lacions no són només per a ús dels veïns del barri, sinó que gent de tot Alcoi les fa servir, i podria ser molt positiu dedicar més metres a superfície per practicar esport”. A banda, també es va apuntar la conveniència de reservar espai per a infrastructures educatives públiques, sobre la qual cosa Natxo Gómez indica que “és una circumstància que el regidor de l’Àrea d’Educació ja ens havia assenyalat, perquè realment no hi ha sòl municipal per a la possible construcció en el futur d’algun centre d’ensenyament públic”.

Finalment, es va tractar el sòl residencial que contempla el Pla General, ja no només al barri, sinó a tot el nucli urbà. Gómez va indicar que les reserves per a sòl urbanitzable residencial que es contemplen per al barri són només a esquenes del Complex Esportiu Eduardo Latorre i a la vora de Solycamp, on seria possible la construcció d’unifamiliars, xalets o edificis de baixa altura per a vivendes. En canvi, hi ha altres barris de la ciutat en què sí existeixen espais reservats per al possible creixement residencial.

En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme va apuntar una vegada més que “cal pensar en aquest Pla General com una planificació per a 20 ó 25 anys. És a dir, no es tracta de pensar que ara marquem el sòl com a residencial i despús-demà apareixeran les grues: els terrenys residencials es desenvoluparan en base a l’evolució del mercat de l’habitatge, entre molts altres factors. Però per a l’Ajuntament és una obligació disposar d’una reserva planificada i amb diversitat d’espais, precisament per evitar la construcció desordenada i l’augment de les plusvàlues que es produiria en cas de reservar només una o dues zones específiques per a vivendes. En aquest aspecte, és així com evitaríem els problemes que hem patit amb la bombolla immobiliària”.

Subir