elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

El plec per a la gestió del Principal inclou una escola de teatre

  • S’adjudicarà per una durada de dos anys

L’Ajuntament d’Alcoi va aprovar en Junta de Govern la passada setmana el Plec de Prescripcions Tècniques per a la gestió del Teatre Principal, una vegada superats tots els tràmits legals previs per enllestir aquest document que regularà el futur contracte amb una companyia teatral professional que prendrà la figura de resident. Entre els aspectes més destacables figura, dins el propi document, que el projecte de gestió haurà d’incloure una proposta específica de creació i funcionament regular d’una escola de teatre, la qual es denominarà Escola del Teatre Principal.

Així s’estableix al propi Plec, que assenyala entre altres aspectes que la companyia serà la que aporte el personal propi amb un coordinador d’activitats i responsable de gestió, un cap de sala, un tècnic de manteniment i d’escena i un responsable administratiu, de difusió i taquilla. A més, la companyia s’encarregarà del manteniment bàsic de l’edifici, del manteniment de les instal·lacions i equips de sala, també dels serveis de neteja, porteria, acomodació i seguretat, i de la càrrega, descàrrega i muntatge d’elements escènics.

Val a dir que el Plec contempla que les propostes a presentar seran de “gestió i residència”, de forma que la companyia que s’encarregue del Principal ha de tindre en compte necessàriament la compatibilitat amb l’ús municipal directe del teatre, així com la realitat específica de la ciutat quant a les seues necessitats, tradició i personalitat en matèria social, educativa i cultural. Cal remarcar que dins aquesta compatibilitat, la companyia ha de col·laborar amb la programació de les representacions del Betlem del Tirisiti i les que corresponen a la Mostra de Teatre.

El regidor de Cultura Paco Agulló destaca que amb aquest nou contracte per a la gestió “anem un pas més enllà del que fins ara s’ocupava la gestió del teatre, ja que culminarem una de les grans aspiracions de l’àmbit teatral local, que no és altre que posar en marxa una escola de teatre que puga dinamitzar el sector amateur del teatre local i la formació de joves o adults especialment interessats. No cal dir que Alcoi és tota una cantera teatral que no només ens dóna excel·lents actors i tècnics a nivell professional, sinó que a més el sector de teatre no professional de la ciutat té una trajectòria i una alçada admirable que hem d’ajudar a promoure, impulsar i dignificar”.

La gestió del teatre se signarà per dos anys, i en principi la valoració econòmica anual de la subvenció que l’Ajuntament aportarà a la companyia encarregada del Principal serà de 127.684 euros. El procés d’adjudicació, segons el regidor de Cultura, “esperem que estiga enllestit al llarg del que queda d’any, de forma que només tancar la campanya del Tirisiti el teatre arrenque la seua activitat ja amb el nou contracte”.

Subir