elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L’Ajuntament subvencionarà l’IBI i bonificarà la taxa de brossa a les famílies que no arriben a 12.000 € d’ingressos

  • Entra en vigor una taxa pels caixers automàtics dels bancs i també es bonificaran els vehicles híbrids, històrics i de més de 25 anys

El Govern d’Alcoi ha presentat hui en Comissió Informativa la proposta de taxes municipals per a 2014, que inclou importants canvis en el camí d’una política fiscal municipal més progressiva i que puga afavorir a les persones amb més dificultats econòmiques. Entre les principals novetats, cal destacar una subvenció de fins al 30% de l’Impost de Béns Immobles per a famílies que no arriben als 12.000 euros d’ingressos anuals, i una bonificació en la taxa de brossa a aquestes unitats familiars, elevant el llindar d’aquesta bonificació que ja es va posar en pràctica l’any passat dels 9.700 als 12.000 euros.

La proposta de modificació de les Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l’exercici 2014 vol donar resposta a la difícil situació econòmica que vivim des de fa diversos anys i que està afectant amb especial duresa a les classes menys benestants. El propi alcalde i regidor d’Hisenda Toni Francés assenyala la injustícia que suposa l’increment de càrrega fiscal i de despeses que han de patir les famílies en la complicada situació actual: “Durant els darrers temps hem vist com s’han incrementat els impostos: l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost Sobre Béns Immobles, l’Impost sobre el Valor Afegit…; alhora, ha augmentat el cost de les despeses fixes de les famílies: llum, gas, combustibles…; a tot això s’afegeix que s’estan eliminant molts dels èxits de l’estat del benestar: copagament sanitari, dependència, beques de menjador, d’estudis, de transport, ajudes a la vivenda, llibres de text…”; per això, la premisa del Govern municipal és molt clara: qui té menys, ha de pagar menys.

Així, la proposta per a 2014 adopta dues grans mesures per a ajudar a aquells que passen per dificultats, a més de l’esforç anual que el govern municipal ha realitzat incrementant les partides d’ajudes socials:

Una primera mesura és que la bonificació aplicable en la taxa de la Brossa s’aplicava a totes aquelles famílies els ingressos de les quals no superaren la quantitat de 9.742,52 euros. S’eleva el llindar de renda per a aplicar la bonificació fins als 12.000 euros de manera que es podran beneficiar al voltant de 300 famílies més de les que ja es van beneficiar l’any passat. Les tarifes de la brossa es congelen en caràcter general baixant per als comerços i determinades activitats econòmiques.

L'altra mesura que afectarà un important nombre d’alcoians és l’establiment d’una subvenció equivalent al 30% del rebut de l’IBI i que podran sol·licitar totes aquelles famílies els llindars de renda de les quals estiguen per sota dels 12.000 euros. A aquests efectes s’aprovarà el corresponent reglament abans de l’1 de febrer de l’any que ve i es consignarà en els pressupostos la quantitat corresponent. Cal assenyalar que, amb caràcter general, les ordenances s’incrementen en l’IPC anual, que ascendeix a l’1.5%.

No seran els únics canvis: s’introduïx una bonificació en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles híbrids i elèctrics del 20% l’any de la matriculació, del 15% el segon any i del 10% a partir del tercer any. S’amplia al 100% la bonificació dels vehicles històrics, i queda una bonificació del 75% per als vehicles de més de 25 anys d’antiguitat.

També s’implanta la taxa per l’Aprofitament del Domini Públic Local per la instal·lació de caixers automàtics de les entitats financeres que siguen utilitzats des de la via pública; l’import que pagaran estarà entre 400 i 550 € per caixer.

Val a dir que pel que respecta a l’increment de les tarifes del subministrament d’aigua potable i de la Taxa de l’estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica en les vies públiques de permanència limitada (ORA), s’efectuen d’acord amb les fórmules establertes en el contracte de concessió corresponent.

En paraules de l’alcalde Toni Francés, “en un context econòmic com l’actual, que afecta tot el país i gran part d’Europa, és obligació de les administracions públiques intentar ajudar els ciutadans menys afavorits i evitar que es produïsquen situacions d’exclusió social, de marginació, de pobresa, de desarrelament…Per això aquest govern treballa per a que el sistema tributari municipal siga cada vegada mes progressiu, de forma que qui menys té pague menys”.

Subir