elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Les extraccions dels aqüífers alcoians es redueixen l’1,41% el primer semestre respecte l’any anterior

  • Els nivells es mantenen molt òptims des de fa quatre anys

Durant el primer semestre del 2013 s’han extret dels aqüífers del terme municipal un total de 2.390.319 m3 d’aigua. Aquesta xifra representa una baixada de l’1,41% respecte a les extraccions registrades durant el mateix període del 2012, moment en què es van situar en 2.426.351 m3.

Segons les dades disponibles anuals tancades, aquesta és una tendència marcada durant els últims anys, ja que com es pot observar en el següent gràfic el volum d’aigua extreta dels pous ha passat de 6.014.692 m3 el 2006 a 5.046.871 m3 el 2012; és a dir, s’han reduït les extraccions el 16,09%.

Segons el regidor de Medi Ambient Jordi Tormo, “aquest descens en el volum d’aigua extreta dels pous ha permés que els aqüífers del nostre terme municipal se situen en nivells similars als registrats durant els últims anys. En aquest sentit, cal destacar que tenim en els nostres aqüífers una borsa d’aigua que assegura la seua continuïtat i l’abastiment per a la ciutat”.

Un indicador a considerar és el nivell estàtic al qual es troba l’aigua des de la superfície, és a dir, la distancia entre el punt d’extracció i l’aigua de l’aqüífer. Com es pot observar, en tots els aqüífers aquesta distancia és durant els últims anys la menor de tota la sèrie, el que vol dir que els aqüífers estan més plens que mai. Segons Jordi Tormo, enguany “ha estat un any important per a l’aqüífer del Molinar. Aquesta és la bossa d’aigua de la que major volum utilitzem per al nostre consum: en concret, el 53,99% del total. Durant els primers mesos del 2013 l’aigua de l’aqüífer del Molinar ha brollat lliure del naixement con en anys anteriors”.

Nivell estàtic de l’aigua als aqüífers. Alcoi, 2004-2013 (metres)

Any

Molinar 1

Molinar 2

Cint

Barxell

2004

31,07

30,44

83,55

60,17

2005

25,70

25,08

74,09

51,55

2006

28,32

27,77

72,02

50,62

2007

29,07

28,52

79,26

53,45

2008

20,62

20,02

71,67

50,92

2009

14,62

14,30

69,26

48,30

2010

4,62

4,20

67,19

45,85

2011

4,48

4,15

70,51

47,25

2013*

3,96

4,30

65,68

42,68

Font: Regidoria de Medi Ambient

* Dades al mes de juny

Com s’ha indicat dalt, durant el primer semestre del 2013 s’han extret 2.390.319 m3 d’aigua dels aqüífers. La distribució segons els punts d’extracció és la següent:

Molinar: 1.262.212 m3. Cint: 14.893 m3. Barxell: 614.027 m3. Xorrador: 499.187 m3.

L’aqüífer del què major volum d’aigua es capta és el Molinar, seguit del Barxell i del Cint. A més, cal destacar el punt d’aigua del Xorrador.

Subir