12 de julio de 2020 12/7/20

L’empresa pública ALEM aprova per unanimitat el pressupost per al nou exercici

  • El creixement dels comptes en un 4,2% respecte al passat any permetrà l’adquisició d’un nou vehicle adaptat i l’adequació del personal tècnic necessari per al Centre de Dia Municipal

El Consell d’Administració de l’Empresa Pública ALEM S.L va aprovar per unanimitat el passat 15 de febrer el programa anual d’actuacions, inversions i financiacions per a l’exercici 2016 que ascendeix enguany a un total de 1.622.566,90 euros.

El més destacat dels comptes d’enguany és el seu creixement en un 4,2% respecte al passat any, la qual cosa permetrà l’adquisició d’un nou vehicle adaptat i l’adequació del personal tècnic necessari per al Centre de Dia Municipal.

L’Empresa Pública ALEM és una societat mercantil amb capital social 100 % de titularitat de l’Ajuntament d’Alaquàs creada amb l’objectiu de mantindre els mateixos serveis públics municipals però optimitzant el cost dels mateixos i incrementant l’eficiència de tots els recursos, tant materials com humans. va ser constituïda mitjançant un acord del Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs de data 26 de gener de 2012.

El Consell d’Administració està presidit per l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos i actuen com a Consellers Delegats Vicent Alòs Moret i Juan Antonio Oñate Arcos, designats pel Consell d’administració el 21 de gener de 2016. La vicepresidència l’ocupa Juan Carlos Mellado Ortiz.

Els serveis municipals que presta l’empresa pública estan dirigits a diferents col·lectius de la població amb finalitats socials, educatives i culturals principalment. En aquest sentit, l’empesa gestiona l’Escola Infantil l’Alqueria, el Centre de Dia Municipal, el Servei d’Ajuda a Domicili, els recursos de temps lliure i els Serveis d’Esport.

Subir